Hakkımızda

Teka Lidaş, 5300 sayılı kanun kapsamında, hububat sektöründe Lisanslı Depoculuk faaliyetlerinde bulunmak üzere 2020 yılında kurulmuştur.

Şirketimiz aynı yıl içinde Toprak Mahsulleri Ofisi Bala ve Karakeçili işyerlerini uzun dönemli kiralayarak iki ayrı şube şeklinde yeniden yapılandırmıştır. Tüm müştemilatıyla birlikte kiralanan işyerlerinde bulunan depo ve silolar kısa sürede modernize edilmiş, otomasyon işlemleri tamamlanmış, her iki şubede de birer hububat/bakliyat analiz laboratuvarı kurulmuş, personel istihdamı ve eğitimleri ikmal edilmiş, böylece Lisanslı Depoculuk mevzuatının gerektirdiği tüm şartlar kısa sürede sağlanmış ve Ticaret Bakanlığından lisans alınarak 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle faaliyete başlanmıştır.

Teka Lidaş önümüzdeki dönemde yapacağı ilave yatırımlarla halen 30.000 ton olan depolama kapasitesini 60.000 tona çıkaracaktır. Bala ve Karakeçili yöresinde üretilen buğday, arpa, mısır ve nohut ürünlerini depolayacak her türlü teknik altyapıya sahip olan tesislerimize tüm bölge çiftçilerimiz ve zahire tüccarları ürünlerini güvenle emanet edebilecektir.

Güvenli Depolama

Ürünleriniz Lisanslı Depolarımızda en sağlıklı koşullarda depolanmaktadır

Güleryüzlü Personel

Kalifiye kadromuzla sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz.

Gelişmiş Altyapı

En güncel teknolojik altyapıyı kullanmaya özen gösteriyoruz.

Gizlilik

Kişisel bilgileriniz hiçbir üçüncü şahıs ya da kurumla izniniz olmadan paylaşılamaz.

2021 Sezonu Hububat Alım Fiyatlarımız
Menü